EVENT, GOOGLY GOOEYS, metro manila, WORKSHOP

SM Stationery Art Fest 2018 at SM Makati